Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorMiró Martí, Oriol
dc.date2006
dc.date.accessioned2016-09-23T11:47:52Z
dc.date.available2016-09-23T11:47:52Z
dc.date.issued2016-09-23
dc.identifier.issn0211-8572
dc.identifier.urihttps://reunir.unir.net/handle/123456789/4201
dc.description.abstractAmb aquest article em proposo l’estudi i comparació de la redacció de la llegenda de la pèrdua d’Espanya tal com la va incloure Onofre Manescal al seu "Sermó del rey Jaume" (1597), i aquella amb la qual el morisc Miguel de Luna va iniciar la seva extensa relació del regnat musulmà en terres peninsulars, la "Historia verdadera del rey Rodrigo" (1592). La primera, clarament més breu, depèn de la de Luna en l’esquema base, malgrat que se’n deslliura ràpidament per a seguir el seu propi curs i defensar conceptes i teories alienes a Luna i, tal com esperem haver demostrat, a vegades absolutament contràries a ell.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.relation.ispartofseriesEstudis Romànics XXVIII (2006): 231-248.;
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectHumanismoes_ES
dc.subjectLiteratura catalanaes_ES
dc.subjectHumanismees_ES
dc.subjectLiteratura comparadaes_ES
dc.subjectLeyendases_ES
dc.subjectManescales_ES
dc.subjectMiguel de Lunaes_ES
dc.subjectPérdida de Españaes_ES
dc.subjectLlegendeses_ES
dc.subjectPèrdua Espanyaes_ES
dc.titleLa llegenda de la pèrdua d’Espanya segons Onofre Manescal com a creació innovadora vers el seu referent directe, Miguel de Luna.es_ES
dc.typearticlees_ES
reunir.tag~PCEes_ES


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem